Jak zostać spółką giełdową?


W procesie dynamicznego rozwoju spółki następuje zwykle moment, w którym spółka rozważa różne możliwości pozyskania kapitału na ekspansję. Jedną z możliwości jest skorzystanie z oferty rynku publicznego, który daje możliwość wyjścia z emisją papierów wartościowych adresowaną do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców. Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne są przedmiotem obrotu na GPW.

GPW jest miejscem, gdzie następuje nie tylko wycena wartości spółek, ale przede wszystkim miejscem, w którym stykają się potrzeby emitentów dotyczące dalszego finansowania z wolnymi kapitałami inwestorów, którzy szukają możliwości inwestycji i mogą wyposażyć spółki w potrzebne środki finansowe. Dzięki możliwościom dostępu do nieograniczonej liczby potencjalnych nabywców papierów wartościowych, spółki giełdowe znacznie zwiększają szansę sukcesu emisji i pozyskania potrzebnych na rozwój kapitałów.

Umiejętne wykorzystanie tego faktu pozwala emitentowi skokowo poprawić pozycję rynkową.

Korzyści z wprowadzenia akcji spółki do obrotu giełdowego?

 
 
Korzystne pozyskanie kapitału na rozwój (cel podstawowy)
 
Poprawa wizerunku i wzrost wiarygodności spółki jako spółki publicznej
 
Zwiększenie rozpoznawalności spółki oraz jej produktów
 
Uzyskanie rynkowej wyceny spółki
 
Uzyskanie narzędzi do prowadzenia programów opcji menedżerskich opartych o płynne instrumenty rynku kapitałowego
 
Możliwości efektywnego finansowania przejęć kapitałowych innych podmiotów
 
Uporządkowanie struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki

Jaki podmiot może zostać spółką giełdową?

Emitentem akcji notowanych na GPW może być podmiot będący spółką akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na Giełdę dla przedsiębiorstw posiadających inną formę prawną.

W tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.

Spółki giełdowe to reprezentanci wielu branż funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym, stąd też oferta nie jest skierowana wyłączne do podmiotów prowadzących konkretną działalność gospodarczą.

 

Żródło: GPW, 31/12/2019


 

Poznaj procedurę zostania spółką giełdową

 1. 1

  Przygotowanie procesu

  Emitentem akcji notowanych na GPW może być podmiot będący spółką akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na Giełdę dla przedsiębiorstw posiadających inną formę prawną. W tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.

  Następny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

  Czytaj więcej
 2. 2

  Przeprowadzenie procesu

  Kluczowym etapem w drodze upublicznienia spółki na rynku giełdowym jest proces plasowania oferty publicznej. Proces ten obejmuje przede wszystkim dwie główne fazy:

  Czytaj więcej
 3. 3

  Debiut spółki na GPW

  Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym, emitent powinien złożyć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stosowne dokumenty wraz z odpowiednim wnioskiem w celu rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierza się ubiegać (w przypadku akcji objętych ofertą publiczną następuje to nie wcześniej niż po ich przydziale na rzecz subskrybentów).

  Czytaj więcej
 4. 4

  Funkcjonowanie spółki publicznej na GPW

  Obowiązki informacyjne

  Obowiązki informacyjne mają na celu przede wszystkim zapewnienie obecnym oraz przyszłym właścicielom instrumentów finansowych dostępu do istotnych informacji na temat spółki publicznej i służą wyeliminowaniu asymetrii informacyjnej pomiędzy uczestnikami rynku.

  Czytaj więcej

 

W przypadku zainteresowania procesem wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego na rynku NewConnect prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie poświęconej temu rynkowi.

W przypadku zainteresowania procesem emisji obligacji oraz wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie poświęconej temu rynkowi.