Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

tel. +48 22 628 32 32

Oferty pracy

Programista RUST

Nr ref.: RUST/1_2021
Warszawa lub Łódź / praca zdalna
Etat / umowa zlecenie / B2B

Zakres zadań

 • udział w budowie nowego systemu transakcyjnego,
 • realizacja prac badawczych związanych z rozwojem systemu,
 • praca w metodykach zwinnych,
 • implementacja funkcji i mechanizmów systemu transakcyjnego,
 • implementacja zmian w systemie transakcyjnym,
 • monitorowanie i analiza danych,
 • przygotowywanie testów i dokumentacji wytwarzanego oprogramowania.
Zobacz więcej

Designer UX i UI

Nr ref.: TUX/1_2021
Warszawa lub Łódź / praca zdalna
Etat / umowa zlecenie / B2B

Zakres zadań

 • analiza potrzeb użytkowników w zakresie korzystania z aplikacji,
 • projektowanie rozwiązań zapewniających ergonomiczną i intuicyjną obsługę aplikacji,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dla programistów w zakresie uzgodnionych funkcji i mechanizmów systemu transakcyjnego,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej na podstawie implementacji zmian w systemie transakcyjnym,
 • przeprowadzanie warsztatów UX/UI,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentacji testów,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentacji funkcjonalnej.
Zobacz więcej

Architekt Systemowy, Architekt Baz Danych

Nr ref.: TBD/1_2021
Warszawa lub Łódź / praca zdalna
Etat / umowa zlecenie / B2B

Zakres zadań

 • projektowanie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dla programistów w zakresie uzgodnionych funkcji i mechanizmów systemu transakcyjnego,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej na podstawie implementacji zmian w systemie transakcyjnym,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentacji testów,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentacji funkcjonalnej.
Zobacz więcej

Programista NodeJS

Nr ref.: PNJS/1_2021
Warszawa lub Łódź / praca zdalna
Etat / umowa zlecenie / B2B

Zakres zadań

 • udział w projekcie badawczo-rozwojowym nowego systemu transakcyjnego,
 • rozwój systemów i narzędzi,
 • przygotowywanie testów i dokumentacji rozwijanego oprogramowania.
Zobacz więcej

Zastępca Głównego Księgowego

Nr ref.: Z-GK/2021
Warszawa
Etat

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości podmiotów z Grupy Kapitałowej GPW zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Giełdy, w tym zgodnie z MSSF,
 • Współpraca z Zespołem Sprawozdawczości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
  i raportów okresowych GPW jako spółki publicznej,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań GUS oraz innych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami współwłaścicieli spółek GK GPW, banków i innych podmiotów, upoważnionych do otrzymywania informacji finansowych na temat wyników spółek Grupy GPW,
 • Weryfikowanie rozliczeń GPW z podatków odprowadzanych do budżetu państwa, w tym weryfikacja projektów umów pod względem podatkowym oraz kontrola prawidłowości sporządzanych deklaracji i innej dokumentacji podatkowej,
 • Reprezentowanie spółek GK GPW w sprawach podatkowych wobec organów polskiej administracji podatkowej,
 • Weryfikowanie prawidłowości regulowania zobowiązań za dostawy towarów i usług oraz zobowiązań podatkowych,
 • Nadzorowanie prawidłowości rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży usług oraz materiałów informacyjnych,
 • Optymalizowanie procesów księgowych i inicjowanie zmian w systemie księgowym,
 • Uczestniczenie w projektach realizowanych w GPW w zakresie rozliczeń finansowych oraz finansowania ze środków zewnętrznych (środki UE, NCBiR, KOWR itp.),
 • Współpraca z audytorami firmy, doradcami podatkowymi i innymi konsultantami w zakresie pełnionych obowiązków.
Zobacz więcej

Księgowa

Nr ref.: K/DWF/2021
Warszawa
Etat (Umowa na zastępstwo)

Zakres zadań

Bieżąca obsługa księgowa spółek z grupy GK GPW w zakresie:

 • Ewidencji faktur zakupu (krajowych i zagranicznych),
 • Rozliczania różnic kursowych,
 • Rozliczania i księgowania delegacji,
 • Kontroli dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie prowadzonych zagadnień,
 • Przygotowywania przelewów,
 • Analizy/uzgadniania rozrachunków z dostawcami,
 • Przygotowywania potwierdzeń sald z dostawcami,
 • Wystawiania not korygujących do faktur zakupu,
 • Sporządzania analiz dot. kosztów ad hoc,
 • Przygotowywania danych do RMB,
 • Udział w pracach nad sporządzaniem sprawozdania finansowego GK GPW według MSSF,
 • Współpraca z audytorem w trakcie przeglądów i badań sprawozdań finansowych.
Zobacz więcej