Biblioteka GPW - Lista

Instytucje

Podmioty rynku kapitałowego
Data publikacji: 2014-01-02

Podmioty rynku kapitałowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku oraz budowanie zaufania i ochrona słusznych interesów jego uczestników, poprzez zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości rynku.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Data publikacji: 2014-01-02

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz KDPW_CCP SA.

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz KDPW_CCP SA.

Działalność maklerska
Data publikacji: 2014-01-02

Działalność maklerska

Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym, pośrednicząc w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych.

 

Fundusze inwestycyjne
Data publikacji: 2014-01-02

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach.

 

Rynek finansowy w Polsce
Data publikacji: 2014-01-01

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe.