Koszt i forma płatności

Koszt uczestnictwa wynosi:

 • Kurs „Finanse osobiste” - 450 zł
 • Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” - 550 zł
 • Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” - 600 zł
 • Kurs „Praktyczny Warsztat Inwestowania” - 680 zł.

Przy rejestracji na dwa kursy przysługuje zniżka w wysokości 10%.
Przy rejestracji na trzy kursy przysługuje zniżka w wysokości 15%.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na wybrany kurs,
 • przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem lub pocztą na adres danego ośrodka,
 • Opłaty należy dokonać na konto: 

  Fundacja GPW 
  Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415
  Na przelewie, w polu "Tytuł przelewu" proszę koniecznie wpisać niepowtarzalny numer/y, który/e wygeneruje/ą się podczas rejestracji.


Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.
W przypadku zakupu pakietu dwóch kursów i rezygnacji z drugiego etapu szkolenia Fundacja GPW zastrzega sobie prawo do potrącenia całkowitej sumy udzielonego rabatu od kwoty zwracanej Uczestnikowi.

Zmiana terminu zajęć

Terminy, w których odbywają się kursy są ustalane przez poszczególne ośrodki.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat danego ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, wyżywienia i noclegu.