Dla firm

Poniżej prezentujemy listę  zagadnień, które mogą wejść w skład Państwa szkolenia. Chcąc zaprezentować Państwu możliwości współpracy w obszarze organizacji szkoleń dla pracowników oraz dla kadry zarządzającej, zapraszamy do zapoznania się z naszą stałą ofertą. W przypadku zapotrzebowania na szkolenie komponowane indywidualnie do potrzeb, prosimy o bezpośredni kontakt. 
 

Zagadnienia

Z obszaru rynku kapitałowego

 • Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe 
 • Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
 • Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę 
 • Wybór i ocena spółki 
 • Analiza techniczna, 
 • Finanse behawioralne
 • Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych 
 • Informacje ze spółki mogące mieć wpływ na ceny:
  • Dywidenda
  • Split
  • Wyniki
  • Kontrakty/zmiany zarządu/plany/skup akcji
  • Zaskakujące wydarzenia
 • Informacje z otoczenia spółki mające wpływ na zachowanie cen
 • Ekstremalne sytuacje rynkowe (euforia, krach) a zachowanie cen.
 • Badania na reakcjami inwestorów (zachowaniem się cen) pod wpływem informacji o wynikach.
 • Eksperci i prognozy. Skuteczność a przekonanie o słuszności prognozy.
 • Efektywna polityka informacyjna spółki
 • Kryzys 2008
 • Jak korzystać z danych ze strony gpw.pl
 • Korzyści z wprowadzenia spółki do obrotu giełdowego
 • Jak zostać spółką giełdową?
 • Relacje inwestorskie
 • Obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Z obszaru ekonomii

 • Mikroekonomia stosowana (np. Działanie konkurencyjnego rynku; Polityka ochrony konkurencji)
 • Makroekonomia stosowana (np. Inflacja – rodzaje, przyczyny, skutki, metody zwalczania; Bezrobocie; Polityka fiskalna; Polityka monetarna; Polityka budżetowa)
 • Współczesne problemy ekonomiczne (np. Gospodarcze konsekwencje starzenia się ludności; Kryzys w strefie euro; Perspektywy przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro)

Z obszaru zarządzania:

 • Rola biznesu w społeczeństwie (CSR).