Szkoła Giełdowa – warunki uczestnictwa i reklamacji

 1. 1

  Organizator

  Organizatorem kursów Szkoły Giełdowej jest Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000563300, posiadająca NIP 7010491115, nr REGON 36179689300000.

 2. 2

  Kto może uczestniczyć w kursie Szkoły Giełdowej?

  W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

 3. 3

  Jak można zapisać się do Szkoły Giełdowej?

  1. Na stronie głównej Szkoły Giełdowej odszukaj interesujący Cię kurs – wybierz ośrodek i termin.
  2. Wypełnij kwestionariusz on-line podając dane niezbędne do rejestracji.
  3. Dokonaj wpłaty na podany w zakładce „Koszt i forma płatności” numer konta nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. W tytule przelewu koniecznie wpisz wygenerowany po rejestracji unikalny kod uczestnika.
  4. Do sekretariatu wybranego ośrodka Szkoły Giełdowej wyślij e-mail z potwierdzeniem wykonania przelewu. Adres e-mail do sekretariatu znajdziesz wybierając ze strony głównej dany ośrodek.
 4. 4

  Gdzie można otrzymać szczegółowe informacje na temat zapisów w poszczególnych miastach?

  Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybranym ośrodkiem. Aby znaleźć dane kontaktowe do ośrodka kliknij w nazwę ośrodka na stronie głównej Szkoły Giełdowej.

 5. 5

  Kto prowadzi zajęcia w Szkole Giełdowej?

  Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego. Każdy ośrodek ma własną kadrę wykładowców Szkoły Giełdowej, a także koordynatora oraz sekretarza kursów.

 6. 6

  Jak długo trwa kurs?

  Każdy kurs trwa czternaście godzin zegarowych i składa się z 5 wykładów. Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-niedziela lub sobota-niedziela), konkretne terminy wykładów ustalane są przy każdym kursie przez ośrodki organizujące zajęcia w poszczególnych miastach.
  Uczestnicy, którzy opłacili udział w kursie, otrzymują szczegółowy harmonogram kursu drogą mailową od sekretarza Szkoły Giełdowej w danym ośrodku na około 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

 7. 7

  Ile kosztuje kurs?

  Koszt uczestnictwa wynosi:

  • kurs dla początkujących "Podstawy inwestowania na giełdzie": 370 zł,
  • kurs dla średniozaawansowanych "Giełda dla średniozaawansowanych": 450 zł
  • pakiet: kurs początkujący + średniozaawansowany: 738 zł (10% rabatu w stosunku do sumy kosztów powyższych kursów) – przy jednorazowej płatności za oba kursy
 8. 8

  Co zawiera się w cenie kursu?

  W cenie kursu ujęte są koszty organizacji i obsługi kursu oraz materiały dydaktyczne dla uczestników. Cena kursu NIE zawiera kosztów transportu, wyżywienia i noclegu.

 9. 9

  Czy można zrezygnować z uczestnictwa w kursie?

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na nie krócej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem koszty mogą zostać zwrócone na konto, z którego wykonany był przelew. Rezygnacja z uczestnictwa w późniejszym terminie oznacza utratę poniesionych kosztów.

 10. 10

  Co się dzieje, jeśli kurs się nie odbędzie?

  Ze względu na koszty organizacyjne związane z przebiegiem kursu, liczba uczestników kursu musi spełnić wymagania Fundacji GPW. W przypadku decyzji, że kurs się nie odbędzie, każdy uczestnik najpóźniej na tydzień przed terminem planowanego kursu otrzyma mailową informację oraz zostanie poproszony o decyzję, czy chce otrzymać zwrot opłaty, czy też opłata ma zostać przeniesiona na poczet uczestnictwa w kolejnym terminie kursu w tym samym lub w innym ośrodku Szkoły Giełdowej. W przypadku przeniesienia opłaty na inny kurs, uczestnik musi ponownie wypełnić właściwy formularz rejestracyjny i wysłać drogą e-mail na adres nowy wygenerowany numer uczestnika, aby Fundacja GPW mogła przeksięgować wpłatę.

 11. 11

  Reklamacje

  Uczestnik może składać reklamacje dotyczące organizowanych szkoleń w formie pisemnej do Organizatora na adres: Fundacja GPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
  Organizator rozpatrzy i odpowie w formie pisemnej na reklamacje w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.