Dla przyszłych emitentów

Szkoła Giełdowa IPO "Po kapitał na giełdę"

Fundacja GPW zaprasza firmy, które rozważają lub już przygotowują się do wprowadzenia swoich akcji do obrotu na giełdzie i chcą dowiedzieć się więcej o przebiegu procesu IPO (Initial Public Offering) do realizacji szkolenia odpowiadającego na potrzeby firmy. W zależności od Państwa zapotrzebowania i oczekiwań, szkolenie zostanie  odpowiednio dostosowane pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Sama Giełda oferuje Zarządom firm, które rozważają wprowadzenie swoich akcji do obrotu na giełdzie bezpłatną wizytę specjalisty w siedzibie firmy. W ramach wizyty omawiane są podstawowe zasady dotyczące przygotowania procesu IPO.

Zagadnienia, które mogą wejść do programu szkolenia "IPO - po kapitał na giełdę" dla Państwa firmy to m.in.:

  • Funkcjonowanie rynków giełdy – Rynek Główny GPW i NewConnect
  • Podstawy prawne procesu IPO
  • Doradcy biorący udział w procesie IPO
  • Harmonogram procesu IPO
  • Zasady tworzenia prospektu emisyjnego
  • Sprawozdawczość finansowa w ofercie publicznej
  • Charakterystyka inwestorów i strukturyzacja oferty spółki ze względu na grupy docelowe
  • Funkcjonowanie spółki na GPW
  • Okresowe obowiązki informacyjne spółek
  • Zasady Corporate Governance

Szkolenie "IPO - po kapitał na giełdę" ma charakter zamknięty, dostosowany do potrzeb danej firmy. Szkolenie przede wszystkim kierowane jest do kadry zarządzającej, głównych księgowych i dyrektorów finansowych, a także osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie. Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów rynku kapitałowego mających bogate doświadczenie w zakresie realizacji procesu IPO.