Do czego służy kreator strategii opcyjnych

Kreator strategii opcyjnych to narzędzie do rysowania wykresów, które wizualizują charakterystyki potencjalnych zysków i ryzyka indywidualnych kontraktów opcyjnych oraz łączonych strategii opcyjnych składających się z kilku opcji.

Czym są strategie opcyjne

Strategia opcyjna to strategia inwestycyjna, w której jednocześnie otwieramy pozycje w kilku seriach opcji. Strategie opcyjne pozwalają inwestorom zmniejszyć krótkoterminowe ryzyko związane z wystawianiem opcji lub obniżyć koszty związane z nabywaniem opcji.