ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z rynkiem kapitałowym jest jednym z celów statutowych Giełdy. Edukacja jest podstawą budowania zaufania społeczeństwa do rynku kapitałowego i towarowego oraz instytucji działających w ich obrębie.

Celem Grupy GPW jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego, w celu zachęcenia Polaków do lokowania oszczędności na Giełdzie przy jak najgłębszym poziomie wiedzy merytorycznej.

Poszukując odpowiedniego narzędzia, które umożliwi wzrost zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw edukacyjnych spółki wchodzące w skład GK GPW powołały Fundację GPW.

Głównym celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej w zakresie rynku kapitałowego i giełdy. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej i studentów. Programy Fundacji obejmują także inwestorów i profesjonalistów działających na rynku finansowym.

Główne projekty i inicjatywy edukacyjne realizowane przez Fundację GPW oraz GPW

 

Program ma na celu poszukiwanie talentów wśród polskich studentów edukujących się na uczelniach zagranicznych i zachęcenie ich do pracy w polskich firmach i instytucjach. 

W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym studenci biorący udział w wymianach studenckich na uczelniach zagranicznych i polscy studenci wywodzący się z Polonii.

Program umożliwia uczestnikom zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach i warsztatach w firmach partnerskich. Ponadto uczestnicy mają możliwość udziału w programie mentorskim  oraz programie  tygodniowych  warsztatów, dyskusji i spotkań ze specjalistami Rynku Kapitałowego (Letnia Szkoła Go4Poland), a także konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska”.

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII).

Projekt ma  na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania.

SIGG,  to internetowa gra inwestycyjna realizowana na platformie GPWtr@der.  Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Dzięki udziałowi w SIGG uczniowie uczą się praktycznie na czym polega inwestowanie na giełdzie oraz poznają ryzyko, jakie nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Więcej: sigg.gpw.pl

 

Program edukacyjny, w ramach którego oferowane są kursy na dwóch poziomach zaawansowania:

- „Podstawy "Podstawy inwestowania" (poziom podstawowy)

- "Giełda dla średniozaawansowanych" (poziom średniozaawansowany).

Program każdego kursu obejmuje 14 godzin zajęć podzielonych na 5 wykładów.

Wykładowcami Szkoły Giełdowej są doświadczeni teoretycy oraz praktycy, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem ze słuchaczami.

Celem projektu jest edukacja potencjalnych inwestorów indywidualnych w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz notowanych na nim instrumentów finansowych.

Więcej: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” kierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania świadomych postaw i racjonalnych zachowań oszczędnościowych i inwestycyjnych młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnienia zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.

Projekt obejmuje

4 rodzaje działań: lokalne szkolenia dla nauczycieli oraz szkolenia on-line, konkurs na scenariusz lekcji, ogólnopolską konferencja podsumowująca projekt oraz materiały dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej.

 

Więcej:

https://www.wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie