Aktualności

Akcje GPW

 
GPW jest notowana w indeksach
 • 0,29% 4 886,43 mWIG40
 • 0,07% 1 303,82 WIGdiv
 • 0,00% 0,00

Dematerializacja akcji GPW

Zobacz więcej

Zintegrowany Raport Roczny GPW 2019

Zobacz
Prezentacje i webcasty
Zobacz
Strategia
Zobacz
Dywidenda
Zobacz
Akcjonariat
Zobacz
Analitycy
Zobacz

 

Dlaczego warto zainwestować w akcje GPW?

 

 

 • Stabilne wyniki finansowe oraz atrakcyjna dywidenda
 • Zdywersyfikowana struktura przychodów
 • Duża i wciąż rosnąca baza klientów
 • Aktualizacja strategii #GPW2022 (inicjatywy strategiczne)

 

 

 • Potencjał do dalszego wzrostu płynności i free float’u na rynku finansowym
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • Perspektywiczny rynek towarowy (TGE)

 

 

 
    
 • Awans Polski do grona rynków rozwiniętych (FTSE Russell oraz STOXX)
 • Największa gospodarka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i lider wzrostu w UE w Unii Europejskiej

 

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID.

       

 

W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

 

Zapraszamy do prenumeraty regularnych publikacji informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych:

 • Newsletter Szkolenia GPW - informacje o najbliższych szkoleniach i inicjatywach edukacyjnych dla inwestorów organizowanych lub współorganizowanych przez GPW
 • Newsletter Informacje indeksowe- informacje o zmianach w indeksach giełdowych (format HTML)
 • Miesięczny biuletyn statystyczny GPW - miesięczne podsumowanie najważniejszych wskaźników spółek notowanych na GPW (format PDF)
 • Powiadomienia IR - Newsletter IR przeznaczony jest dla osób, które chcą być na bieżąco informowane o ważnych wydarzeniach dotyczących GPW - spółki publicznej. Newsletter pozwala na wyselekcjonowanie kategorii powiadomień, wśród których znajdują się: podsumowanie sesji giełdowej dla akcji GPW, raporty bieżące i raporty okresowe spółki, powiadomienia o terminach publikacji raportów finansowych, webcastach, konferencjach, walnych zgromadzeniach oraz inne informacje.

Zapisanie się do prenumeraty oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie podanego adresu e-mail w bazie danych GPW. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie jest niezbędne w celu dodania do listy mailingowej newslettera.

Zarejestrowany użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera - poprzez kliknięcie odpowiedniego linku dołączonego do każdego maila zawierającego Newsletter.

Wybierz grupę prenumeraty Newslettera:


Szkolenia GPW

Powiadomienia IR

Miesięczny biuletyn statystyczny GPW

Informacje indeksowe

Informacje o wydarzeniach związanych z pozyskiwaniem kapitału poprzez GPW