KONTAKT

Zespół Relacji Inwestorskich

Joanna Bolińska
Michał Błasiński
Anna Słupczyńska

GPW rekomenduje uczestnikom rynku kapitałowego następujące sposoby kontaktu:

  • drogą mailową na dedykowany adres ,
  • pod numerem telefonu: +48 (22) 537 72 50.

Odpowiedzi na pytania zadawane tymi kanałami udzielane są niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu otrzymania zapytania. 
W szczególnych sytuacjach GPW zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu po uprzednim poinformowaniu o tym zainteresowanej osoby.
Spółka jest otwarta na komentarze i uwagi ze strony uczestników rynku, traktując je jako cenne źródło wiedzy na temat oczekiwań interesariuszy.

Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych:
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

W przypadku pytań niedotyczących GPW jako spółki giełdowej prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych pod adresem: http://www.gpw.pl/kontakt