V Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Ponad 1000 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w V Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który w tym roku odbył się pod hasłem „Rok doświadczeń – lata wyzwań”. To w skali kraju najważniejsze doroczne spotkanie poświęcone dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył się pod patronatami honorowymi ministerstw: Finansów, Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat instytucjonalny objęli: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Podczas Kongresu nastąpiła inauguracja obchodów 5-lecia Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.

Kongres zorganizowany został przez fundacje działające na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa – Fundację GPW oraz Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Kongresu odbyła się po raz pierwszy w interaktywnej formule online. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w wydarzeniu dzięki specjalnie przygotowanej platformie multimedialnej umożliwiającej uczestnictwo we wszystkich punktach agendy Kongresu oraz korzystanie z dodatkowych funkcjonalności.

Partnerem generalnym wydarzenia była Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem głównym – Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, a Partnerem wspierającym PFR TFI.

Kongres zainaugurował Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości Michał Polak, po którym głos zabrał Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński, który mówił o tym jak ważna w skutecznym działaniu jest współpraca i współdziałanie wielu instytucji.

Następnie głos zabrał Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, eksponując ogromną rolę edukacji finansowej we współczesnym świecie zaawansowanych przemian cywilizacyjnych. Bartosz Niebrzydowski, Prezes Fundacji GPW, pochylił się nad wzrostem znaczenia edukacji finansowej, ale jednocześnie zwrócił uwagę na nowe pułapki finansowe, na które narażeni są interesariusze.

Kolejnym punktem sesji plenarnej Kongresu było wystąpienie Prezesa Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – Waldemara Zbytka, który opowiedział o efektach Programu  sektorowego „Bankowcy dla edukacji” i zainaugurował obchody 5-lecia Programu.

Gościem specjalnym V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości był Wim Mijs, Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Bankowej, który powiedział: „Polscy studenci, uczniowie zawsze zajmują najwyższe pozycje w konkursach z zakresu wiedzy finansowej. To bardzo ważne, aby Polska podzieliła się swoim doświadczeniem z Komisją Europejską, tak, abyśmy mogli się od Was uczyć i razem czynić postępy.

O Programie stypendialnym i akcjach edukacyjnych Partnera Generalnego Kongresu Fundacji Santander Bank Polska opowiadała Prezes Marzena Atkielska.

Podczas sesji plenarnej Kongresu wręczone zostały Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej za rok 2020. Laureatami zostały: Fundacja BGK i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Renata Oszast, Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej i Dyrektor Generalna w Ministerstwie Finansów, poinformowała także, że ruszają prace nad opracowaniem Strategii Edukacji Finansowej. Odbyła się także uroczystość wręczenia wyróżnień dla instytucji i osób najaktywniejszych w programach edukacyjnych w 2020 r.

W części przedpołudniowej odbyła się również wspólna konferencja prasowa z prezentacją wyników corocznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, podczas której Fundację GPW reprezentował dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW oraz Bartosz Niebrzydowski, Prezes Fundacji GPW.

W debacie pt. „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki” uczestniczyli: dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Fundacji GPW, Katarzyna Korycka, Dyrektor ds. komunikacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Małgorzata Sobkowicz, Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Waldemar Zbytek, Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

W drugiej części Kongresu odbyły się cztery sesje panelowe. Podczas nich poruszono takie zagadnienia jak edukacja ekonomiczna w dobie zdalnego nauczania, jak zachęcić Polaków do czynnego udziału w rynku kapitałowym, jak pandemia zmieniła zachowania klientów jeśli chodzi o płatności, wolontariat i e-wolontariat pracowniczy w czasie pandemii, jak go zorganizować?

W dniu 25 marca 2021 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyło się pierwsze "Forum Szkoły Giełdowej", realizowane w ramach projektu "Inwestowanie to wyzwanie - upowszechnianie dorobku nauki w dziedzinie edukacji ekonomicznej". Organizatorem Forum była Fundacja GPW a patronem Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekt został dofinansowany z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Forum otworzyła Alina Bączar-Bednorz, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW przedstawiając harmonogram Forum i plany Szkoły Giełdowej na najbliższą przyszłość.

Jako pierwszy prelegent wystąpił Michał Kobza, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków GPW, a temat wystąpienia dotyczył zmiany modeli biznesowych na rynkach kapitałowych, oferowane produkty i narzędzia dla inwestorów giełdowych. Dyrektor Kobza na przykładzie ekosystemu rynku kapitałowego wskazał trzy główne czynniki wpływają na innowacje: nowe technologie, oczekiwania klientów i regulacje. Obecnie obserwuje się ewolucję modeli biznesowych giełd polegającą na ekspansji horyzontalnej, integracji pionowej, poszukiwaniu nowych możliwości niezwiązanych z działalnością podstawową giełdy. Uczestnicy Forum mogli dowiedzieć się na czym polega ekspansja horyzontalna GPW w zakresie rozwoju oferty produktowej a także tokenizacji aktywów i wykorzystaniu technologii blockchain. Przedstawiona została też aktualizacja strategii #GPW2022.

W panelu dyskusyjnym „Nie stój, inwestuj!” zastanawiano się, jak zachęcić Polaków do czynnego udziału w rynku kapitałowym? Uczestnikami dyskusji moderowanej przez prof. Krzysztofa Jajugę z UE we Wrocławiu, Prezesa CFA Polska byli: Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Dorota Witkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz dr Emil Łobodziński, CFA Doradca Inwestycyjny z PKO Biuro Maklerskie. Dyskusja dotyczyła głównie skłonności do oszczędzania i inwestowania. Poruszony został również stosunek oszczędzania na emeryturę poprzez fundusze IKE, IKZE oraz polisy ubezpieczeniowe wśród różnych grup społecznych. Problemem wielu ludzi jest awersja do ryzyka, którą częściej przejawiają osoby starsze natomiast młodsi są skłonni podejmować wyższe ryzyko, nawet związane z inwestowaniem w kryptowaluty.

W kolejnym etapie dyskusji poruszono problem braku wiedzy finansowej. Plusem jest wzrost oszczędności Polaków. Jednak są one głównie lokowane na rachunkach bankowych, ponieważ są to znane instrumenty. Natomiast wiedza o rynku kapitałowym nie jest powszechna i wydaje się trudna do opanowania. Ponadto nie ma tradycji inwestowania na rynku finansowym. Ten problem stanowi wyzwanie dla podmiotów rynku, które powinny pokazać ludziom, że bez wiedzy ekonomicznej jest trudno funkcjonować w dzisiejszym świecie. Istotny jest też sposób edukowania społeczeństwa. Uczestnicy panelu mówili, jakie należałoby podejmować działania aby były one komplementarne i zgodnie ze strategią przyjętą przez GPW  jak również skoordynowanie w całym kraju.

Podsumowując dyskusję Wiceprezes Fundacji GPW zapowiedziała utworzenie strategii edukacji finansowej z inicjatywy 9 instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej. Prace w tym zakresie  będą realizowane we współpracy z OECD.

W ostatnim etapie Forum wystąpił Przemysław Gerschmann, Doradca zarządu GPW, aktywny inwestor giełdowy, który mówił, jak bezpiecznie i efektywnie inwestować, popełniając jak najmniej błędów. Jako znawca rynku kapitałowego i doświadczony inwestor w prezentacji „Dlaczego warto inwestować długoterminowo na giełdzie?”, przedstawił zalety inwestowania w długim terminie. Słuchacze wykładu otrzymali dużą dawkę praktycznej wiedzy o strategiach inwestycyjnych oraz racjonalnym postępowaniu, co pozwoli bezpiecznie pomnożyć kapitał.

Panel „Forum Szkoły Giełdowej” transmitowano poprzez kanał YouTube Fundacji GPW, a jego zapis dostępny jest pod linkiem.

Wyniki badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków”.

Strona internetowa Kongresu Edukacji Finansowej.