Władze Fundacji

  • Bartosz Niebrzydowski – Prezes Zarządu
  • Alina Bączar-Bednorz – Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Walkiewicz – Prokurent Samoistny / Radca Prawny 

Rada Fundacji:

  • Wojciech Nagel – Przewodniczący Rady
  • Sylwia Matusiak – Członek Rady
  • Mariusz Bieńkowski – Członek Rady
  • Piotr Listwoń – Członek Rady