Projekt "WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE. Innowacyjny model akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego"

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem projektu jest wypracowanie innowacyjnego modelu akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

DZIAŁANIA

W ramach realizacji projektu została przeprowadzona diagnoza sytuacji na rynku kapitałowym: identyfikacja luk kompetencyjnych utrudniających rozwój współpracy międzysektorowej. Zdefiniowano założenia nowego modelu współpracy międzysektorowej w obszarze rynku kapitałowego: nauka– biznes– otoczenie gospodarcze.

Został on poddany weryfikacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych nowego modelu współpracy międzysektorowej w obszarze rynku kapitałowego.

Przed nami działania zmierzające do walidacji nowego modelu współpracy międzysektorowej w obszarze rynku kapitałowego: nauka – biznes – otoczenie gospodarcze oraz efektywna dystrybucja informacji o nowym modelu współpracy międzysektorowej w obszarze rynku kapitałowego, jak również o nowym systemie wspólne go uczenia się.

Prezentacja projektu "WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI – KOMPETENCJE”