Index Investment Challenge

Projekt „Index Investment Challenge” kierowany jest do studentów dowolnej uczelni wyższej w Polsce. Celem konkursu jest promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Konkurs jest doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce wiedzy, umiejętności oraz intuicji inwestycyjnej bez ponoszenia ryzyka. W tym roku ruszyła V edycja projektu. Rejestracja do projektu potrwa do 4 kwietnia tego roku. Na najlepszego Uczestnika czeka nagroda 6 500 zł oraz płatny staż na GPW, a łączna pula nagród wynosi ponad 30 tys. zł.

Do kogo kierujemy IIC?

W IIC mogą wziąć udział osoby w wieku 19-26 lat będące studentami dowolnej uczelni wyższej w Polsce, niezależnie od kierunku studiów. Gra jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy nie mają doświadczenia z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz giełdy. Udział w IIC jest bezpłatny.

Na czym polega IIC?

Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Każdy uczestnik dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. W pierwszym miesiącu uczestnicy inwestują w akcje spółek wchodzących w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w ETF-y. W dalszej części konkursu uczestnicy lokują wirtualne środki również w kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka, w której weźmie udział 10 najlepszych uczestników, odbędzie się 8 czerwca br. w Sali Notowań GPW.

Gra podzielona jest na etapy:

  • 4 marca – 4 kwietnia 2021 – rejestracja uczestników
  • 4 marca – 2 kwietnia 2021 - gra testowa
  • 6 kwietnia – 28 maja 2021 r. - gra inwestycyjna
  • 8 czerwca 2021 r. – Finał i Gala Finałowa Konkursu

6 tys. zł oraz staż na GPW dla najlepszego inwestora!

Nagrodzonych zostanie 10 pierwszych uczestników, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zamknięcia Gry. Zwycięzca otrzyma 6 500 zł oraz płatny staż na GPW. Ponadto, nagrodzone zostanie koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu. Łączna pula nagród wyniesie ok. 30 tys. zł, w tym płatne staże na GPW i vouchery umożliwiające bezpłatny udział w kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”, a także vouchery dla najlepszego Koła Naukowego uprawniające do bezpłatnego udziału w kursach Szkoły Giełdowej..

Jak się zarejestrować?

Aby zgłosić się do konkursu należy w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2021 r. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie iichallenge.gpw.pl. Konkurs rozpoczyna się grą testową, a potem czas na wirtualne inwestowanie i prawdziwą rywalizację. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na iichallenge.gpw.pl.