Operational communiqués

 • 20-10-2017 16:06 Komunikat KNOCK-OUT

  Informujemy, ze obrot certyfikatami INTSNKX08482, INTLEUR17731, INTLNAG19026, INTLUSD19786 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan

 • 19-10-2017 7:48 Komunikat WAL1027

  Informujemy, ze obrot obligacjami WAL1027 decyzja Przewodniczacego Sesji zostal zawieszony na dzisiejszej sesji, z powodu nieprzekazania informacji o odsetkach na dzien rozliczenia. Dzial Notowan

 • 13-10-2017 16:09 Komunikat KNOCK-OUT

  Informujemy, ze obrot certyfikatami INTSW2003194; INTSDAX08193; INTSBMW17954; INTSDOW18119; INTLPGE19406; INTSW2019695; INTSW2019703; INTLGBU19760; INTSPKN19810; INTLW2019851 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan

 • 12-10-2017 11:20 Komunikat indeks WIG-Ukrain

  Informujemy, iz z uwagi na zbyt mala liczbe otwartych instrumentow uczestniczacych w portfelu subindeksu WIG-Ukrain na sesji w dniu 12.10.2017 nie zostala opublikowana wartosc otwarcia indeksu. Dzial Notowan

 • 05-10-2017 7:49 Komunikat WAL1025

  Informujemy, ze obrot obligacjami WAL1025 decyzja Przewodniczacego Sesji zostal zawieszony na dzisiejszej sesji, z powodu nieprzekazania informacji o odsetkach na dzien rozliczenia. Dzial Notowan

 • 04-10-2017 9:31 Komunikat CTC,LRK,MNI,PCG,WLB

  Informujemy, ze obrot akcjami CTC,LRK,MNI,PCG,WLB zostaje zawieszony ze wzgledu na zadanie KNF zgloszone na podstawie przepisow art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dzial Notowan

 • 04-10-2017 8:57 Komunikat HYP

  Informujemy, ze obrot akcjami HYP zostaje zawieszony ze wzgledu na zadanie KNF zgloszone na podstawie przepisow art.20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dzial Notowan

 • 03-10-2017 8:27 Komunikat MTL, REG, DRE

  Informujemy, ze obrot akcjami MTL, REG, DRE zostaje zawieszony ze wzgledu na zadanie KNF zgloszone na podstawie przepisow art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dzial Notowan