Aktualność

Standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji

2018-10-08 16:30:56

Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. w celu  zachowania zgodności funkcjonowania spółek notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z przepisami antykorupcyjnymi oraz w celu spełnienia najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej przyjęła ,,Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ’’ Dokument jest  wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. Compliance:

 • Marcin Gomoła (T-Mobile S.A)
 • Monika Gorgoń (Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.)
 • dr Wojciech Nagel (Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.)
 • Marek Słomski (Doradca Zarządu Izby Domów Maklerskich)
 • prof. dr Bartosz Makowicz (Instytut Compliance, Viadrina Compliance Center)
 • dr Anna Partyka–Opiela (DZP)
 • Agnieszka Chojnacka (Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Izabela Kozłowska (NBP)
 • Marcin Góral (PZU S.A.)
 • Mariusz Witalis ( EY)
 • Katarzyna Zielińska (Mercedes-Benz Polska)
 • Tomasz Wypych (PKN ORLEN S.A.)
 • Marcin Szczepański (Siemens Polska)
 • Sławomir Chmielewski (Orange Polska S.A.)
 • Marcin Prell (Santander Bank Polska S.A.)
 • Wojciech Graczyk (innogy Polska S.A.)

Dokument zawiera rekomendacje co do sposobu ukształtowania funkcji compliance w organizacji, a także wprowadzenia rozwiązań które, minimalizują ryzyko powstania zachowań nieetycznych sprzyjających korupcji i konfliktowi interesów. Standardy te ponadto wychodzą naprzeciw projektowanym zmianom w regulacjach takich jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wskazując jakie działania wyczerpują znamiona pojęcia „należytej staranności” w zakresie ukształtowania procedur i procesów w organizacji zapobiegających zjawisku korupcji.

Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - plik pdf

Pytania  dotyczące Standardów prosimy przesyłać na adres: .