Aktualność

Podsumowanie XIX edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

2021-04-29 18:25:38

KOMUNIKAT PRASOWY

 • W dniach 19–23 kwietnia br. odbył się finałowy etap XIX edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Fundację GPW
 • Główną nagrodę w konkursie odebrał zespół „Inwestorzy z Micka” z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Uczestnikami tegorocznej, XIX edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) było niemal 13 tys. uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy utworzyli blisko 5 tys. zespołów. Poznaliśmy wyniki konkursu, którego finałowy etap odbył się wirtualnie w dniach 19 – 23 kwietnia br. Podczas ostatniego etapu zwycięskie zespoły z dwóch poprzednich etapów starały się pomnożyć wirtualne środki.

Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Finale SIGG były akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40, ETF-y, kontrakty terminowe na akcje, kontrakty terminowe na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz kontrakty walutowe. Główną nagrodę w konkursie odebrał zespół „Inwestorzy z Micka” z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Kolejne, czołowe miejsca zajęły drużyny: „Szóstka53”, „Szóstka46”, „Parówex Remastered” oraz „II LO POZNAŃ – 3F”.


Miejsce

Zespół

Szkoła

Miasto

1

Inwestorzy z Micka

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Katowice

2

Szóstka53

 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA

Łódź

3

Szóstka46

 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JOACHIMA LELEWELA

 

Łódź

4

Parówex Remastered

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA ZAMOYSKIEGO

Warszawa

5

II LO POZNAŃ – 3F

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ

Poznań

6

Szóstka50

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JOACHIMA LELEWELA 

Łódź

7

Szóstka81

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JOACHIMA LELEWELA

Łódź

8

Watervestors

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V
IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO

Wrocław

9

MacGyver

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. NARCYZY ŻMICHOWSKIEJ

Warszawa

10

Baltica

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO 

Gdynia

11

Mep6

TECHNIKUM IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Brzesko

12

Borowiki

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR V

Opole

13

2B-4GR

TECHNIKUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Libiąż

14

Adalibek Investments

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM.ADAMA MICKIEWICZA 

Tarnów

15

DAR spółka

TECHNIKUM

Lubawa

16

Bolki 1

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. FELIKSA FABIANIEGO

Radomsko

17

Do trzech razy sztuka

PUBLICZNE SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kraków

18

Szóstka57

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JOACHIMA LELEWELA

Łódź

19

Topolowka33

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
NR 13 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Gdańsk

20

Topolowka4

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
NR 13 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Gdańsk

SIGG to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i modułu edukacyjnego. Uczestnikami są 2-4 osobowe zespoły uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Na początku rozgrywek uczestnicy poznają wybrane instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w które chcieliby zainwestować i dokonują transakcji.

Po siedmiu tygodniach rywalizacji oraz inwestowaniu wirtualnych środków (20 tys. zł) w ramach I etapu ogólnopolskiego konkursu SIGG na czele znaleźli się uczniowie z zespołu Szóstka57 z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi. Drugi etap trwał pięć tygodni i polegał na inwestowaniu w  kontrakty terminowe notowane na GPW. Na pierwszym miejscu w tej fazie znalazł się zespół Bolki 1 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. Zwyciężczynią rywalizacji indywidualnej w ramach części edukacyjnej SIGG została Patrycja Moskal z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi.

Do Finału SIGG, który odbywał się w formie online, zakwalifikowało się 20 zespołów (po 10 z wcześniejszych etapów), które najlepiej wykorzystały zdobytą wiedzę i uzyskały najwyższe stopy zwrotu. Spośród tej grupy zostali wyłonieni zwycięzcy i wyróżnieni tegorocznej edycji SIGG.

W konkursie nagrodzonych zostało pierwszych pięć zespołów, które uzyskały najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w Finale, a nagrody pieniężne otrzymały zespoły oraz nauczyciel-opiekun:

 • 1 miejsce: 10 tys. zł
 • 2 miejsce: 8 tys. zł
 • 3 miejsce: 6 tys. zł
 • 4 miejsce: 4 tys. zł
 • 5 miejsce: 3 tys. zł.

Wyróżniono także 15 kolejnych drużyn, z których każda otrzymała nagrodę pieniężną.

Ponadto ufundowano nagrody dla pięciu klas, które zdobyły największą liczbę punktów w rozgrywkach zespołowych w ramach części edukacyjnej SIGG. Klasy te otrzymały nagrody o wartości 3,5 tys. zł do wykorzystania na nagrody rzeczowe lub dofinansowanie przyjazdu do GPW. Nagrodzone klasy to:

 • KLASA II G Z VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JOACHIMA LELEWELA w Łodzi
 • KLASA II P Z III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE w Gdańsku
 • KLASA II B Z III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE w Gdańsku
 • KLASA II H Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Tomaszowie Mazowieckim
 • KLASA II B Z III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO w Nowym Sączu

Organizatorami XIX edycji SIGG są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja GPW. Partnerem Strategicznym projektu była Fundacja im. Lesława A. Pagi. Patronami honorowymi SIGG byli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ponadto partnerami projektu byli: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Santander Biuro Maklerskie, Santander Leasing oraz Warszawski Instytut Bankowości.

***

Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj
Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na Głównym Rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowych i 51 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowych i 4 zagranicznych). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl