Aktualność

Lista uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

2021-07-01 17:41:06
KOMUNIKAT PRASOWY
 
 • Od 1 lipca br. rusza Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023, który obejmie 61 spółek z Głównego Rynku i NewConnect 
 • W Programie uwzględniono nowe założenia, których celem było zwiększenie liczby spółek  i podmiotów przygotowujących analizy oraz uelastyczniono zasady doboru spółek do programu 
 
Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez  firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do Programu zakwalifikowanych zostało 61 spółek notowanych na Głównym Rynku (55 emitentów) oraz z NewConnect (6 emitentów). 
 
- Przez dwa lata funkcjonowania Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego spełnił cele, które przyświecały nam w momencie jego uruchomienia. Wprowadzone zmiany w oparciu o dialog z przedstawicielami rynku pozwoliły wypracować takie rozwiązania, dzięki którym w kolejnej edycji Programem objętych będzie 61 spółek z Głównego Rynku oraz NewConnect o zróżnicowanej kapitalizacji reprezentujących różne branże. Zdecydowana większość z nich (45) do tej pory nie była objęta profesjonalnym pokryciem analitycznym lub analizy tworzone były wyłącznie w ramach poprzednich edycji Programu - zaznacza Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.
 
W Programie PWPA 3.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 24 sektory gospodarki, czyli ponad połowę wszystkich sektorów reprezentowanych na warszawskiej giełdzie. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: budownictwo (11), gry (7) lub informatyka (7). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2,03 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 416 mln mln zł (na dzień 31 maja 2021).
 
Poniżej lista spółek zakwalifikowanych do PWPA oraz lista firm inwestycyjnych, których analitycy będą przygotowywać analizy na ich temat:
 

Lp.

Spółka

Firma Inwestycyjna

 1.  

ACTION S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

AILLERON S.A.

Noble Securities

 1.  

APLISENS S.A.

Noble Securities

 1.  

ARTIFEX MUNDI S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

ATM GRUPA S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

BIOMAXIMA S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

BIOTON S.A.

Noble Securities

 1.  

BRAND 24 S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

COGNOR HOLDING S.A.

mBank

 1.  

CREATIVEFORGE GAMES S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

DADELO S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

DATAWALK S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

ELEKTROTIM S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

ENTER AIR S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

ESOTIQ & HENDERSON S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

FERRO S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

GAMIVO S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

GRODNO S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

IMC S.A.

Biuro Maklerskie Pekao

 1.  

K2 HOLDING S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

KRYNICKI RECYKLING S.A.

Noble Securities

 1.  

LSI SOFTWARE S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Noble Securities

 1.  

MEDICALGORITHMICS S.A.

Biuro Maklerskie Pekao

 1.  

MFO S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

MIRBUD S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

ML SYSTEM S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

MLP GROUP S.A.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

 1.  

MONNARI TRADE S.A.

DOM MAKLERSKI BANKU BPS

 1.  

NTT SYSTEM S.A.

DOM MAKLERSKI BANKU BPS

 1.  

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

OPONEO.PL S.A.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

 1.  

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

 1.  

POINTPACK S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

POZBUD S.A.

mBank

 1.  

PROCHEM S.A.

DOM MAKLERSKI BANKU BPS

 1.  

PROTEKTOR S.A.

DOM MAKLERSKI BANKU BPS

 1.  

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

R22 S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

RAINBOW TOURS S.A.

Biuro Maklerskie Pekao

 1.  

RELPOL S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Biuro Maklerskie Pekao

 1.  

Selena FM S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

SFD S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

SIMFABRIC S.A.

Dom Maklerski BDM

 1.  

SONEL S.A.

Noble Securities

 1.  

SYGNITY S.A.

mBank

 1.  

SYNEKTIK S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

TIM S.A.

Noble Securities

 1.  

ULTIMATE GAMES S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

UNIBEP S.A.

DOM MAKLERSKI BANKU BPS

 1.  

UNIMOT S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

VIGO SYSTEM S.A.

IPOPEMA Securities

 1.  

VIVID GAMES S.A.

DOM MAKLERSKI BANKU BPS

 1.  

VOTUM S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

VOXEL S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

 1.  

WIELTON S.A.

Trigon Dom Maklerski

 1.  

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Trigon Dom Maklerski

 

W edycji na lata 2021-2023 do Programu mogły być zgłoszone spółki notowane na Głównym Rynku oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln złotych (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20% (na dzień 31 maja 2021 roku). Szczegółowe zasady doboru spółek zostały określone w Regulaminie Programu dostępnym na www.gpw.pl/gpwpa

Raporty analityczne przygotowane w ramach Programu 1.0 i Programu 2.0 dostępne są na stronie GPW, na stronach Członków Giełdy, a także dystrybuowane są przez największe agencje krajowe oraz zagraniczne i media branżowe. W latach 2019-2021 opublikowano ponad 750 raportów analitycznych w ramach Programu. 

 

***

Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.


Giełda dzisiaj
Na Głównym Rynku notowane są akcje 426 firm (379 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 365 spółek (361 krajowych i 4 zagranicznych). W 2020 roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW. 

 

***
Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl