Aktualność

Jubileuszowa wystawa GPW zawitała w Radomiu

2022-01-11 13:21:44

KOMUNIKAT PRASOWY

  • Uroczyste odsłonięcie wystawy zewnętrznej związanej z 30-leciem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się na Placu Jagiellońskim w Radomiu
  • Ekspozycja została wzbogacona o część poświęconą Biurowi Maklerskiemu Pekao S.A., które również obchodzi 30-lecie istnienia
  • W Radomiu wystawę będzie można oglądać do 25 stycznia br.

Uroczyste odsłonięcie wystawy w Radomiu wpisuje się w obchody 30-lecia funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wystawa zewnętrzna w skondensowanej formie przedstawia najważniejsze momenty historii GPW, przybliża historyczne siedziby warszawskiej giełdy, początki funkcjonowania rynku kapitałowego w powojennej Polsce i wyjaśnia znaczenie symboli giełdowych. Na tę ekspozycję składa się 20 plansz w języku polskim i angielskim.

- Giełda to jest najbardziej demokratyczny sposób pomnażania naszych oszczędności. Mając rachunek maklerski możemy z poziomu naszego komputera sprzedawać i kupować akcje czy inne instrumenty finansowe – podkreślał podczas otwarcia wystawy Marek Dietl, prezes Zarządu GPW. – Fundacja GPW prowadzi specjalny serwis internetowy „Giełda to proste” i uważamy, że faktycznie tak jest. Giełda, jeśli tylko trochę nauczymy się o niej, staje się bardzo prosta, przyjazna i możemy na niej inwestować nie mając nawet zbyt dużych zasobów finansowych.

Dodatkowo wystawa została wzbogacona o 10 plansz związanych z jubileuszem 30-lecia funkcjonowania Biura Maklerskiego Pekao S.A., które jest głównym partnerem ekspozycji. Możemy z nich dowiedzieć się więcej o jego historii, nagrodach jakie na przestrzeni lat otrzymało oraz obejrzeć historyczne zdjęcia maklerów pracujących w tym Biurze.

Oprócz wystawy zewnętrznej warszawska giełda przygotowała także ekspozycję stacjonarną, która gromadzi eksponaty i materiały multimedialne związane z historią GPW. Można na niej zobaczyć m.in. pierwszy dzwon giełdowy GPW, statuetki debiutów giełdowych, prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dyskietki ze zleceniami domów maklerskich z pierwszych lat działalności GPW. Zostały również zebrane i zaprezentowane materiały, które świat giełdy traktują z przymrużeniem oka, np. komiks giełdowy czy liczne rysunki satyryczne. Wystawę będzie można obejrzeć bezpłatnie w holu Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

To tylko część z inicjatyw jakie GPW podjęła w ramach obchodów okrągłego jubileuszu powstania. Do tej pory zostały zorganizowane, m.in. uroczyste obchody inauguracyjnej sesji giełdowej na GPW (16 kwietnia 2021 r.), wydanie jubileuszowego albumu, produkcja płyty oraz organizacja koncertu muzyki z filmów oraz seriali nawiązujących do giełdy i świata finansów, miejska gra terenowa, „Wielki Test o Pomnażaniu Pieniędzy”. Sami pracownicy warszawskiej giełdy podjęli też szereg akcji w ramach „30 dobrych uczynków na 30-lecie GPW”, m.in. akcje wolontariackie, w tym zbiórki na rzecz dzieci z domów dziecka, schronisk, uchodźców, wsparcie inicjatyw edukacyjnych.

Patronat Honorowy nad 30-leciem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Więcej o jubileuszu na www.30latGPW.pl

***

Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj
W sierpniu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 804,7 mln zł. Na koniec sierpnia br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 366 spółek (362 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl