Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmiany nazwy spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-11-2010 18:59:13 | Bieżący | ESPI | 35/2010
oRB: Rejestracja zmiany nazwy spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

PAP
Data: 2010-11-15

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-15
Skrócona nazwa emitenta
KAREN
Temat
Rejestracja zmiany nazwy spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dotychczas KAREN S.A._ przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym powziął informację z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

1. W przedmiocie rejestracji zmiany nazwy Spółki.
Zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 1 września 2010 roku nazwa firmy została zmieniona z KAREN S.A. na Clean&Carbon Energy S.A.

2. W przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Sąd zarejestrował 100.000.000 akcji serii J oraz 18.000.000 akcji serii K zgodnie z uchwałami ZWZA spółki podjętymi w dniu 1 września 2010 roku.
Akcje serii J zostały objęte przez Texas Ranch Company Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku
Akcje serii K zostały objęte przez Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji
Po zarejestrowaniu akcji serii J i K łączna liczba głosów na WZA Clean&Carbon Energy S.A. wynosi 171.400.000 głosów.
Wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego wynosi 68.560.000,00 PLN, z czego wysokość kapitału wpłaconego 44.960.000,00 PLN.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółki o akcje serii J oraz K struktura kapitału wygląda następująco:
- 40.280 akcji serii A
-60.420 akcji serii B
-3.524.500 akcji serii C
-1.174.800 akcji serii D
-400.000 akcji serii E
-75.000 akcji serii F
-75.000 akcji serii G
- 8.000.000 akcji serii H
-40.050.000 akcji serii I
-100.000.000 akcji serii J
-18.000.000 akcji serii K

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KAREN SA
_pełna nazwa emitenta_
KAREN
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-15 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KAREN SA
Symbol Emitenta KAREN
Tytul Rejestracja zmiany nazwy spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-11-15
Rok biezacy 2010
Numer 35
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.