Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za I półrocze 2010 r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

23-11-2010 17:00:25 | Bieżący | ESPI | 46/2010
oRB: Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za I półrocze 2010 r.

PAP
Data: 2010-11-23

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-23
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za I półrocze 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że następuje zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu półrocznego Clean&Carbon Energy S.A. za I półrocze 2010 r. Przekazanie raportu za I półrocze 2010 Spółki nastąpi do dnia 31 styczna 2011 r.
Pierwotnym terminem publikacji jednostkowego raportu za I półrocze był dzień 30.11.2010 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-23 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za I półrocze 2010 r.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-11-23
Rok biezacy 2010
Numer 46
adres www www.plkaren.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.