Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy znaczącej- przedwstępna umowa zakupu nieruchomości. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-12-2010 22:35:35 | Bieżący | ESPI | 49/2010
oRB: Zawarcie umowy znaczącej- przedwstępna umowa zakupu nieruchomości.

PAP
Data: 2010-12-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawarcie umowy znaczącej- przedwstępna umowa zakupu nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 01.12.2010r firma Clean& Carbon Energy S.A. zawarła przedwstępną umowę zakupu nieruchomości o łącznej wartości kontraktów 43.000.000zł w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości, które zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2010 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego wniesione zostaną jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Umowy przedwstępne zawarte zostały pod warunkiem wyrażenia zgody, na zawarcie umów przyrzeczonych, przez zgromadzenie akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.plkaren.com
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-01 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawarcie umowy znaczącej- przedwstępna umowa zakupu nieruchomości.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-12-01
Rok biezacy 2010
Numer 49
adres www www.plkaren.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.