Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy znaczącej - planowany zakup kopalni węgla kamiennego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-12-2010 21:46:35 | Bieżący | ESPI | 50/2010
oRB: Zawarcie umowy znaczącej - planowany zakup kopalni węgla kamiennego

PAP
Data: 2010-12-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawarcie umowy znaczącej - planowany zakup kopalni węgla kamiennego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3_ w zw. z par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych – dalej "Rozporządzenie", Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje o podpisaniu umowy z innym podmiotem na świadczenie usług doradczych.

Zarząd Clean&Cabon Energy S.A. informuje, iż w związku z otrzymaniem wstępnych raportów z Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 03.12.2010r. powziął decyzje o podpisaniu umowy znaczącej z PwC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi due diligence finansowe i podatkowe dotyczące dwóch kopalni węgla kamiennego których zakupem zainteresowana jest spółka. Wynikiem podpisanej umowy będzie raport oraz wycena inwestycji. Wartość niniejszej umowy wynosi około 400 tys. EUR.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w szczególności w zakresie zastrzeżeń warunków lub terminów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 325 35 01 022 325 35 08
_telefon_ _fax_
www.plkaren.com
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Wiesław Żurawski Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawarcie umowy znaczącej - planowany zakup kopalni węgla kamiennego
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 325 35 01
Fax 022 325 35 08
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2010-12-03
Rok biezacy 2010
Numer 50
adres www www.plkaren.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.