Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2010 CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-12-2010 19:45:09 | Bieżący | ESPI | 51/2010
oRB-W: Korekta Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2010

PAP
Data: 2010-12-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • strona_7.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 51 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-15
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2010
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że w raporcie okresowym za I półrocze 2010, opublikowanym dnia 1 grudnia 2010, w tabeli BILANS _strona 7_, pozycja PASYWA, punkt II _Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania_, podpunkt 3 _Zobowiązania krótkoterminowe_ oraz pozycja "Pasywa razem" wystąpił błąd rachunkowy.
  W załączeniu strona nr. 7 sprawozdania finansowego z prawidłowymi danymi.
  Załączniki
  Plik Opis
  strona_7.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 325 35 01 22 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenargy.pl www.plkaren.com
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-15 Wiesław Żurawski Prezes zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2010
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 325 35 01
  Fax 22 325 35 08
  e-mail ccenergy@ccenargy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-12-15
  Rok biezacy 2010
  Numer 51
  adres www www.plkaren.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.