Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-03-2011 21:27:13 | Bieżący | ESPI | 9/2011
oRB: Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A.

PAP
Data: 2011-03-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-08
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zawiadomienia w trybie Art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje o otrzymaniu z
GEO RESOURCES LIMITED, Romanou2, Tlasis Tower, Office 601 P.C. 1070 Nicosia, Cyprus zawiadomienia o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku, którego spółka stała się posiadaczem akcji Clean&Carbon Energy S.A. dających 32, 08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Działając zgodnie z zapisami art.69 ust. 1pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, GEO RESOURCES LIMITED, informuje, że w związku z nabyciem akcji Clean&Carbon Energy S.A. liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, posiadanych przez GEO RESOURCES LIMITED wynosi 32,08% ogólnej liczby głosów na WZ Clean&Carbon Energy S.A.

GEO RESOURCES LIMITED dnia 4 marca 2011r. zakupiła na podstawie umowy kupna sprzedaży 55.000.000 akcji Clean&Carbon Energy S.A. Według stanu na dzień 8 marca 2011 roku, to jest przekazywania nieniejszego zawiadomienia, akcje będące w posiadaniu GEO RESOURCES LIMITED dają 55.000.000 głosów na WZ Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 32,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-08 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji CCE S.A.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-03-08
Rok biezacy 2011
Numer 9
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.