Raporty Spółek ESPI/EBI

Powzięcie informacji o sądowym nakazie zapłaty (nieprawomocny) CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-05-2011 14:22:45 | Bieżący | ESPI | 18/2011
oRB: Powzięcie informacji o sądowym nakazie zapłaty (nieprawomocny)

PAP
Data: 2011-05-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Powzięcie informacji o sądowym nakazie zapłaty _nieprawomocny_
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oświadcza, że w dniu 26 maja 2011r. Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu uzyskał sądowy nakaz zapłaty _nieprawomocny_ na posiedzeniu niejawnym na kwotę 5 000 000 zł na podstawie weksla użytego niezgodnie z zawartymi umowami, przez co Prezes Spółki Komputronik Wojciech Buczkowski , usiłuje wyłudzić od Clean&Carbon Energy S.A. nienależną mu kwotę 5 000 000 zł.
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. podjął niezwłocznie prawem przewidziane środki w celu zabezpieczenia interesów spółki i jej akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-26 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu
2011-05-26 Agnieszka Bednarska Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Powzięcie informacji o sądowym nakazie zapłaty (nieprawomocny)
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-05-26
Rok biezacy 2011
Numer 18
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.