Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o wpłynięciu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-05-2011 16:55:19 | Bieżący | ESPI | 20/2011
oRB: Zawiadomienie o wpłynięciu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2011-05-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-30
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o wpłynięciu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 30 maja 2011 roku do Spółki wpłynął protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na którym podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie następujących nieruchomości gruntowych oraz usytuowanych na nich budynków:

1.Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim objęta księga wieczystą nr GW1G/00040597/7, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 262/40 o łącznej powierzchni 5.4908 ha oraz działka nr 351/2 o powierzchni 0.5478 ha;

2.Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim objęta księgą wieczystą nr GW1G/00075723/4, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 262/36 o łącznej powierzchni 8.9993 ha;

3.Nieruchomośc położona w Stargardzie Szczecińskiem objęta księga wieczystą nr SZ1T/00062883/8, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7 o łącznej powierzchni 62.9879 ha;

4.Nieruchomośc położona W Stargardzie Szczecińskiem objęta księga wieczystą nr SZ1T/00071913/4, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 102 o łącznej powierzchni 203.9720 ha.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 640 08 20 2 640 08 23
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-30 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu
2011-05-30 Agnieszka Bednarska Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o wpłynięciu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 640 08 20
Fax 2 640 08 23
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-05-30
Rok biezacy 2011
Numer 20
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.