Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-06-2011 15:22:43 | Bieżący | ESPI | 21/2011
oRB: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r.

PAP
Data: 2011-06-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-16
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że następuje zmiana terminu przekazania raportu rocznego Clean&Carbon Energy S.A. za 2010r. Przekazanie raportu rocznego 2010 Spólki nastąpi do dnia 29 lipca 2011 roku. Pierwotnym terminem publikacji raportu rocznego 2010 był dzień 20.06.2011.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 640 08 20 22 640 08 23
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-16 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu
2011-06-16 Agnieszka Bednarska Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 640 08 20
Fax 22 640 08 23
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-06-16
Rok biezacy 2011
Numer 21
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.