Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 14 września 2011 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-08-2011 21:41:58 | Bieżący | ESPI | 30/2011
oRB-W: Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 14 września 2011 roku

PAP
Data: 2011-08-18

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Informacje_dotyczace_udzialu_w_Zgromadzeniu_art.402_2__KSH.docx
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-08-18
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 14 września 2011 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 sierpnia 2011 roku podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 września 2011 roku na godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Marynarskiej 21 w Warszawie _02-674_, z następującym projektem porządku obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  6. Przyjęcie porządku obrad;
  7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  8. Omówienie sytuacji spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz planów Zarzadu;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  Informacje_dotyczace_udzialu_w_Zgromadzeniu_art.402_2__KSH.docx Informacje dot. udziału w Zgromadzeniu art. 402_2_ KSH

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 6400820 22 6400823
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-08-18 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 14 września 2011 roku
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 6400820
  Fax 22 6400823
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-08-18
  Rok biezacy 2011
  Numer 30
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.