Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZA na dzień 24 listopada 2011r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-10-2011 17:38:09 | Bieżący | ESPI | 61/2011
oRB-W: Zwołanie NWZA na dzień 24 listopada 2011r.

PAP
Data: 2011-10-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_zwolaniu_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Liczba_akji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 61 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-26
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie NWZA na dzień 24 listopada 2011r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art.399 w par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w zw. z par.19 ust.19.3 Statutu Spółki, informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 paździrnika 2011 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 24 listopada 2011r. a godz.10, w Warszawie, przy ul. Złotej 59 _budynek Skylight_ piętro 8, z następującym projekem porządku obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporzadzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwaly w sprawie zmian w statucie Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spólki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwal
  Informacja_o_zwolaniu_NWZA.pdf Informacja o zwolaniu NWZA
  Wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzor pelnomocnictwa
  Instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf Instrukcja dla pelnomocnika
  Liczba_akji.pdf Liczba akcji

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 6400820 22 6400823
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-26 Wielkoslaw Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie NWZA na dzień 24 listopada 2011r.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 6400820
  Fax 22 6400823
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-10-26
  Rok biezacy 2011
  Numer 61
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.