Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 / 2013 CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-04-2012 15:45:02 | Bieżący | ESPI | 16/2012
oRB: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 / 2013

PAP
Data: 2012-04-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 / 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. na podstawie par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 / 2013.

W związku z Uchwałą NWZA Clean&Carbon Energy S.A. _"Spółka"_ nr 4/24/11/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia. W związku z tym bieżący rok obrotowy, rozpoczęty 01 kwietnia 2012 roku ulegnie wydłużeniu i będzie trwał do 31 grudnia 2013 roku.

W roku obrotowym 2012 / 2013 Spółka będzie przekazywać raporty okresowe w następujących terminach:

Raport jednostkowy za 1. kwartał roku obrotowego 2012 / 2013 - 14 sierpnia 2012 roku
Raport jednostkowy za I półrocze roku obrotowego 2012 / 2013 - 30 listopada 2012 roku
Raport jednostkowy za 3. kwartał roku obrotowego 2012 / 3013 - 14 lutego 2013 roku

Raport jednostkowy za 4. kwartał roku obrotowego 2012 / 2013 - 15 maja 2013 roku
Raport jednostkowy za 5. kwartał roku obrotowego 2012 / 2013 - 14 sierpnia 2013 roku
Raport jednostkowy za 6. kwartał roku obrotowego 2012 / 2013 - 14 listopada 2013 roku

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-26 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 / 2013
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-04-26
Rok biezacy 2012
Numer 16
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.