Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

31-01-2013 13:52:07 | Bieżący | ESPI | 2/2013
oRB: Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej

PAP
Data: 2013-01-31

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku otrzymał od pełnomocnika zawiadomienie otrzymane z Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dziale IV księgi wieczystej o numerze SZ1S/00103656/7 hipoteki przymusowej w kwocie 48.688.406,00 zł ustanowionej tytułem zabezpieczenia roszczenia na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 11 czerwca 2012 roku, sygn. akt XX GCO 122/12 na rzecz Contanisimo Limited Nikozja _Cypr_.
Podstawą wykreślenia hipoteki jest Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 30 listopada 2012 roku.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-01-31
Rok biezacy 2013
Numer 2
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.