Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

21-08-2013 18:51:23 | Bieżący | ESPI | 23/2013
oRB: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

PAP
Data: 2013-08-21

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-21
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z sieedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje że w dmiu 20 sierpnia 2013 roku otrzymał od pełnomocnika wyrok Sądu Okregoego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wydany dnia 12 lipca 2013 roku, z pozwu Komputronik S.A. stwierdzający nieważność następujących uchwał nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8A/13/05/2011, 8B/13/05/2011, 8C/13/05/2011, 8D/13/05/2011, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13 maja 2011 roku.
W opinii Sądu akcjonariusze uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, to jest Texass Ranch Company- Wizja P.S. sp. z o.o. S.K.A., Amentum Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji _Cypr_, oraz GEO Resources Limited z siedzibą w Nikozji _Cypr_ w wyniku objęcia, oraz nabycia akcji niezdematerializowanych w Spółce Clean&Carbon Energy S.A._dawna Karen S.A._, naruszyli art. 72-74 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym wszystkie uchwały podjęte na NWZA Spółki Clean&Carbon Energy S.A. przez w/w akcjonariuszy zostały przez Sąd uznane za nieważne.
Emitent wniesie przewidywaną prawem apelację od niniejszego wyroku.
Powyższą informację Zarząd przekazuje, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-21 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-08-21
Rok biezacy 2013
Numer 23
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.