Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-02-2014 12:40:37 | Bieżący | ESPI | 1/2014
oRB: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

PAP
Data: 2014-02-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-11
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że zgodnie z Uchwałą NWZA Clean&Carbon Energy S.A. Nr 4/24/11/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia. Mając na względzie powyższe, oraz Art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych _tekst jednolity: Dz.U.2011 r. Nr 74 poz 397_ bieżący rok obrotowy rozpoczęty 01 kwietnia 2013 roku uległ wydłużeniu i będzie trwal do 31 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym Spółka będzie przekazywać w 2014 roku raporty okresowe w następujących terminach:
- Raport jednostkowy za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14 luty 2014 roku.
- Raport jednostkowy za IV kwartał roku obrotowgo 2013/2014 - 15 maja 2014 roku
- Raport jednostkowy za V kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14 sierpnia 2014 roku
- Raport jednostkowy za VI kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14 listopada 2014 roku
- Raport jednostkowy roczny trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014 r. - 31 grudnia 2014 roku.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-11 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-02-11
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.