Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustanowienie zarządu przymusowego nad spółką CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

13-05-2014 12:08:13 | Bieżący | ESPI | 2/2014
oRB: Ustanowienie zarządu przymusowego nad spółką

PAP
Data: 2014-05-13

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-13
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Ustanowienie zarządu przymusowego nad spółką
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 9 maja 2014 roku otrzymał Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy sprawy z wniosku Contanisimo Limited w Nikozji _Cypr_ z udziałem Clean & Carbon Energy S.A. w Koszewku o udzielenie zabezpieczenia. Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia, co do którego toczy się postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej pod sygnaturą akt 146/12 poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem Clean & Carbon Energy S.A. oraz ustanowić zarządcę przymusowego w postaci spółki Kancelaria PMR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie emitent informuje że, powyższe Postanowienie jest nieprawomocne i spółka złoży do sądu stosowne zażalenie.
Powyższą informację zarząd emitenta, przekazuje na podstawie art 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-13 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Ustanowienie zarządu przymusowego nad spółką
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-05-13
Rok biezacy 2014
Numer 2
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.