Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-08-2014 17:25:25 | Bieżący | ESPI | 8/214
oRB-W: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2014-08-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • ogloszenie_zwolanie_NWZA_31_10_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_na_NWZA_31_10_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • FORMULARZ_do_glosowania_na_NWZA_31_10_2014r_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacja_o_akcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa_31_10_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 214
  Data sporządzenia: 2014-08-25
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2014r. podjął uchwałę o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., zwołanego pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 29 sierpnia 2014r.. Zgodnie z par. 2 ust.10 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie. Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki są znajdujące się w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczącego Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. nieścisłości w porządku obrad i projektach uchwał, które należy skorygować.
  Nowym terminem Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. ustala się dzień 31 października 2014r. o godzinie 11.00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść skorygowanego porządku obrad i projektów uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  ogloszenie_zwolanie_NWZA_31_10_2014r.pdf INFORMACJE O ZWOLANIU NWZA 31.10.2014 r.
  regulamin_WZA.pdf REGULAMIN OBRAD NWZA
  Projekty_uchwal_na_NWZA_31_10_2014r.pdf PROJEKTY UCHWAL 31.10.2014 r.
  FORMULARZ_do_glosowania_na_NWZA_31_10_2014r_.pdf FORMULARZ DO GLOSOWANIA 31.10.2014 r.
  informacja_o_akcjach.pdf INFORMACJE O AKCJACH
  wzor_pelnomocnictwa_31_10_2014r.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA 31.10.2014 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-08-25 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-08-25
  Rok biezacy 214
  Numer 8
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.