Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta RB 2/2012 z dnia 09.01.2012 r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-09-2014 17:36:40 | Bieżący | ESPI | 2/2012
oRB: Korekta RB 2/2012 z dnia 09.01.2012 r.

PAP
Data: 2014-09-18

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012 K
Data sporządzenia: 2014-09-18
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta RB 2/2012 z dnia 09.01.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13 _"Emitent"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie bieżącym numer 2/2012 z dnia 09 stycznia 2012r., oraz jego korekcie dokonanej dnia 18 stycznia 2012r. _nr 2/2012 K_, omyłkowo została podana w treści raportów podstawa prawna tj. par. 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U.z 2014r. poz.133, dalej "rozporządzenie"_. Prawidłową podstawę prawną do przekazania do publicznej wiadomości informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 9 stycznia 2012r., oraz jego korekcie z dnia 18 stycznia 2012r. _nr 2/2012 K_, stanowi Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Jednocześnie Emitent informuje, że warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej z dnia 10 maja 2011r. nie była umową znaczącą w momencie jej rozwiązania tj. w dniu 09 stycznia 2012 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-18 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta RB 2/2012 z dnia 09.01.2012 r.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-09-18
Rok biezacy 2012
Numer 2
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.