Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta RB 14/2011 z dnia 13.05. 2011r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-09-2014 17:09:40 | Bieżący | ESPI | 14/2011
oRB: Korekta RB 14/2011 z dnia 13.05. 2011r.

PAP
Data: 2014-09-18

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011 K
Data sporządzenia: 2014-09-18
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta RB 14/2011 z dnia 13.05. 2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13 _"Emitent"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie bieżącym numer 14/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, przekazana informacja, o treści: "Opisana wyżej umowa została uznana za spełniającą kryteria znaczącej umowy, gdyż przedmiot umowy ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu".,dotyczyła warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SZ1T/00062883, położonej w obrębie nr 23 w Stargardzie Szczecińskim, gmina Stargard Szczeciński, powiat stargardzki, woj. Zachodniopomorskie, za kwotę 47.112.000,00 PLN, w której Emitent był Stroną Kupującą. Informacja dotycząca warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. niezabudowanej działki nr 262/36 objętej księgą wieczystą KW nr GW1G/00075723/4, położonej w obrębie 7 Chróścik w Gorzowie Wielkopolskim, za kwotę 4.551.000,00 PLN, w której Emitent był Stroną Kupującą, została przekazana na podstawie Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. Nieniejsza umowa nie została uznana za spełniającą kryteria znaczącej umowy, ponieważ przedmiot miał wartość poniżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Warunki umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-18 Jan Redełkiewicz


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta RB 14/2011 z dnia 13.05. 2011r.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-09-18
Rok biezacy 2011
Numer 14
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.