Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walne Zgomadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-10-2014 17:15:40 | Bieżący | ESPI | 14/2014
oRB: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walne Zgomadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2014-10-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-03
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walne Zgomadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 03 października 2014 roku na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. podjął uchwalę o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego pierwotnie na dzień 10 października 2014 roku. Zgodnie z par. 2 ust. 10 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie. Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest wyznaczenie terminu na dzień 28 listopada 2014 roku rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie apelacji emitenta dotyczącego wyroku uchylającego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 maja 2011 roku.
Roztrzygnięcie w tej sprawie będzie miało istotne znaczenie dla uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Nowym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. ustala się dzień 17 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walne Zgomadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-10-03
Rok biezacy 2014
Numer 14
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.