Raporty Spółek ESPI/EBI

Próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited ! CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

13-10-2014 01:03:39 | Bieżący | ESPI | 17/2014
oRB: Próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited !

PAP
Data: 2014-10-13

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-13
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited !
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 10 października 2014 roku miała miejsce próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A.
Przedstawiciele Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited w zaparkowanym pod siedzibą Spółki Clean&Carbon Energy S.A. busie zorganizowali spotkanie nazwane "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy". Dysponując łącznie ok. 4% akcji w kapitale zakladowym Clean&Carbon Energy S.A. - bez udziału innych akcjonariuszy oraz zarządu spółki - podejmowali oni "uchwały". Uchwały te nazwali "uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.". Urządzona przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited farsa jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. wyjaśnia, iż w spółce nie doszło do żadnych zmian w składzie zarządu spółki oraz w składzie rady nadzorczej spółki. Próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. była odpowiedzią Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited na niekorzystny dla tych podmiotów Wyroku Sądu Polubownego -Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _sygn. akt SA 146/12, SA 254/12/W_ w sporze z Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._, na mocy którego Sąd oddalił roszczenia Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._ o zaplatę 48.688.406,00 zł oraz uwzględnił w całości roszczenie zgloszone przez Clean&Carbon Energy S.A. o zaplatę kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2011 roku.
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. ostrzega przed skutkami działań osób mieniących się "nowymi" członkami zarządu albo rady nadzorczej "powołanymi" w wyniku "odbycia zebrania" nazwanego "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A." . Nadto zarząd Clean&Carbon Energy S.A. o próbie wrogiego przejęcia poinformowal KRS oraz zamierza złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-13 Jan Redelkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Próba wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited !
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-10-13
Rok biezacy 2014
Numer 17
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.