Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o powołaniu członka Zarządu CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-10-2015 13:51:43 | Bieżący | ESPI | 27/2015
oRB-W: Informacja o powołaniu członka Zarządu

PAP
Data: 2015-10-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zalacznik_do_raportu_CCE.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-10-30
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Informacja o powołaniu członka Zarządu
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29 pażdziernika 2015 roku postanowiła powołać Pana Wiesława Żurawskiego na stanowisko Członka Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.
  Pan Wiesłąw Żurawski nie wykonuje innej dzialalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako czlonek spółki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Wiesław Żurawski nie wpisany jest do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
  Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk zawarte są w załączniku do niniejszego raportu
  Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. _ Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.
  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik_do_raportu_CCE.pdf ZYCIORYS CZLONKA ZARZADU CCE

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-10-30 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Informacja o powołaniu członka Zarządu
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-10-30
  Rok biezacy 2015
  Numer 27
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.