Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja w sprawie scalenia akcji Emitenta. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

19-12-2016 16:40:49 | Bieżący | ESPI | 27/2016
oRB: Informacja w sprawie scalenia akcji Emitenta.

PAP
Data: 2016-12-19

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-19
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Informacja w sprawie scalenia akcji Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż scalenie akcji Emitenta dojdzie do skutku prawdopodobnie w I połowie 2017 roku.
Emitent wyjaśnia, iż mimo kilku prób scalenia akcji w kapitale zakładowym Emitenta procesu tego nie uda się zakończyć zgodnie z założeniami Emitenta do końca IV kwartału 2016 roku.
W ramach sporu Emitenta z Komputronik S.A. nadal wstrzymane jest przez Sąd Okręgowy w Szczecinie wykonanie uchwały ZWZA Clean& Carbon Energy S.A. z dnia 30.06.2016 roku w sprawie scalenia akcji. Zważywszy, iż Sąd Apelacyjny w Szczecinie nadal nie rozpoznał zażalenia Emitenta na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wstrzymania wykonania uchwały ZWZA o scaleniu akcji, Emitent nie może kontynuować procedury scalenia akcji.
Emitent zakłada, iż procedura scalenia akcji będzie kontynuowana i zakończona w I połowie 2017 roku po uzyskaniu stosowanego rozstrzygnięcia Sądu w zakresie uchwały ZWZA Clean& Carbon Energy S.A. z dnia 30.06.2016 roku w sprawie scalenia
Powyższą informację emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-19 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Informacja w sprawie scalenia akcji Emitenta.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-12-19
Rok biezacy 2016
Numer 27
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.