Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-01-2017 09:08:08 | Bieżący | ESPI | 1/2017
oRB: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

PAP
Data: 2017-01-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2017
Data sporządzenia: 2017-01-25
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
I. Raporty kwartalne:
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 27 kwietnia 2017 roku,
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 26 października 2017 roku.
Zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informcji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za: II kwartał 2017 roku oraz IV kwartał 2016 roku.
II. Raport półroczny:
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku - 7 września 2017 roku.
III. Raport roczny:
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 21 marca 2017 roku.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nibędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-25 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-01-25
Rok biezacy 2017
Numer 1
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.