Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 04/2017 z dnia 15 maja 2017 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-05-2017 09:03:18 | Bieżący | ESPI | 5/2017
oRB: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 04/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

PAP
Data: 2017-05-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 04/2017 z dnia 15 maja 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 04/2017 z dnia 15 maja 2017 roku, informuje iż obecnie priorytetem dla Emitenta jest realizacja scenariusza A opisanego w raporcie bieżącym nr 04/2017. W tym celu prowadzone są w dobrej wierze ze strony Emitenta negocjacje z grupą Komputronik S.A. Emitent zakłada, iż negocjacje te zostaną zakończone do dnia 31 maja 2017 roku, zaś efektem tych negocjacji będzie ugoda.
Powyższą informację zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach publicznych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-22 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Uzupełnienie raportu bieżącego nr 04/2017 z dnia 15 maja 2017 roku
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-05-22
Rok biezacy 2017
Numer 5
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.