Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2016 UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

24-05-2017 15:10:24 | Bieżący | EBI | 2/2017
Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prezentuje w załączeniu ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej , zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego Spółki. Ocenę Rada Nadzorcza Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządziła działając na podstawie zasady nr II.Z10.1 I III.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .

  • Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu
  • Jolanta Matczuk - Członek Zarządu


Załączniki:

sprawozdanie RN z oceny sytuacji spółki po roku obrotowym 2016