Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

21-06-2017 15:05:38 | Bieżący | ESPI | 20/2017
oRB: Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

PAP
Data: 2017-06-21

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-21
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.372.575 głosów oraz odpowiednio 1.286.575 akcji, co stanowiło łącznie 47,03% w kapitale zakładowym oraz 62,08% głosów.

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2017 r:

Kniszner Magdalena
Liczba akcji 543 000
Liczba głosów 1 086 000
Udział w liczbie głosów na ZWZ 45,77%
Udział w ogólnej liczbie głosów 28,42%

Kniszner Krzysztof
Liczba akcji 655 375
Liczba głosów 1 198 375
Udział w liczbie głosów na ZWZ 50,51%
Udział w ogólnej liczbie głosów 31,36%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-21 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2017-06-21 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-06-21
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.