Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

21-06-2017 15:01:04 | Bieżący | ESPI | 18/2017
oRB-W: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.

PAP
Data: 2017-06-21

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • UNIMA_2000_SA_ZWZprotokol21_06_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-21
  Skrócona nazwa emitenta
  UNIMA 2000 S.A
  Temat
  Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
  Jednocześnie Zarząd Spółki, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w porządku obrad, _projekt uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej _. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
  Załączniki
  Plik Opis
  UNIMA_2000_SA_ZWZprotokol21_06_2017.pdf Protokół ZWZ z dnia 21.06.2017

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
  _pełna nazwa emitenta_
  UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-866 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Skarżyńskiego 14
  _ulica_ _numer_
  _12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
  _telefon_ _fax_
  unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
  _e-mail_ _www_
  677-20-87-174 351570688
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-21 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
  2017-06-21 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
  Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
  Tytul Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.
  Sektor Telekomunikacja (tel)
  Kod 31-866
  Miasto Kraków
  Ulica ul. Skarżyńskiego
  Nr 14
  Tel. (12) 298 05 11
  Fax (12) 298 05 12
  e-mail unima2000@unima2000.com.pl
  NIP 677-20-87-174
  REGON 351570688
  Data sporzadzenia 2017-06-21
  Rok biezacy 2017
  Numer 18
  adres www unima2000.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.