Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

12-07-2017 15:11:33 | Bieżący | ESPI | 23/2017
oRB: Zawarcie znaczącej umowy

PAP
Data: 2017-07-12

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-12
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości , że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z dnia 6.07.2017 roku na realizację robót niskoprądowych w budynku biurowym Tertium Business Park - budynek A zlokalizowany w Krakowie przy ul. Lublańskiej w ramach inwestycji pod nazwą Tertium Business Park.
Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Krakowie - Zamawiający.
Wartość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 2 365 000,00 zł netto.
Termin końcowy realizacji prac objętych umową - 1.06.2018 roku.
Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Kary umowne z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie mogą przekroczyć 10% łącznej wartości wynagrodzenia. Wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wynosi 20% wynagrodzenia netto.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
kontakt@unima2000.pl unima2000.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-12 Krzysztof Sikora Członek Zarządu
2017-07-12 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Zawarcie znaczącej umowy
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail kontakt@unima2000.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-07-12
Rok biezacy 2017
Numer 23
adres www unima2000.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.