Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

04-10-2017 10:42:56 | Bieżący | ESPI | 32/2017
oRB: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2017-10-04

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-04
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej "Spółka"_, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja z dniem 4 października 2017 r. Pana Sławomira Kamińskiego z pełnienia funkcji Członka w Radzie Nadzorczej Spółki. W piśmie nie podano przyczyny rezygnacji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-04 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2017-10-04 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-10-04
Rok biezacy 2017
Numer 32
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.